Комунальний заклад " Методичний центр Нікольської районної ради"

 

Методична робота

 

2019

НАКАЗ ПРО СТРУКТУРУ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2019-2020

2018

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2017-2018

 

ПОСИЛАННЯ

2017

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 2016-2017

 

КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області» у своїй діяльності керувався вимогами Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», про дошкільну та позашкільну освіту, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Донецької обласної державної адміністрації департамент освіти і науки, Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти Нікольської райдержадміністрації, Статуту КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області», наказом начальника відділу освіти Нікольської райдержадміністрації від . 17.10.2016   №  196 Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 н. р.

           Методична робота була спрямована на дієву допомогу педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення й підвищення професійної майстерності, на виконання регіональних програм і забезпечення готовності до реалізації нових Державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти.

Сучасне життя змінюється дуже швидко. Напевно, одна з професій, фахівці якої мають змінюватись одночасно з нею, - це професія вчителя. Адже кожне покоління має справу з новими досягненнями, проблемами та турботами. І першими, хто вказує стежку в іноді незрозумілому, а водночас і цікавому для школяра світі, є саме вчителі.

Учитель - головна фігура педагогічного процесу. Його особистий приклад - могутній фактор виховного впливу

           У 2016 – 2017 навчальному році в школах району навчальний процес забезпечували 321 вчитель. З них:

 • 32 за сумісництвом,педагогів-організаторів – 3, бібліотекарів – 9; вчителів – 309, з них:
 • «спеціаліст вищої категорії» - 62; «спеціаліст першої категорії» - 107; «спеціаліст другої категорії» - 40; «спеціаліст», 9 тарифний розряд, 8 тарифний розряд – 100.

Педагогічні звання: «старший учитель» - 27; «учитель-методист» - 15; «Відмінник освіти України» - 11. Молоді спеціалісти – 17.

У поточному 2016-2017 навчальному році атестації підлягали 78 працівників освіти, з них: педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів - 48, бібліотекарів - 0, вихователів дошкільних навчальних закладів - 7, педагогічних працівників БДТ – 2, керівних кадрів - 21.

Результати атестації ІІ рівня відділу освіти Нікольської райдержадміністрації:

1.Підтвердили:

 • 8 тарифний розряд - 1 працівник;
 • 8 тарифний розряд за умови проходження курсів підвищення кваліфікації у 2017 році. Дата проведення повторної атестації - 2018 рік» - 1 працівник;
 • 9 тарифний розряд - 3 працівника;
 • 11 тарифний розряд - 1 працівник;
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 11 працівників;
 • педагогічне звання «старший учитель» - 1 працівник;
 • педагогічне звання «вчитель-методист» - 1 працівник;
 • відповідність займаній посаді -18 керівних працівників;
 • відповідність займаній посаді за умови проходження курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів у 2017 році. Дата проведення повторної атестації - 2018 рік» - 3 керівних працівника.

Що забезпечило 100% атестацію керівних кадрів.

2.Було присвоєно:

 • 9 тарифний розряд - 1 працівник;
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 3 працівникам;
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 3 працівникам;
 • педагогічне звання «старший вихователь» - 1 працівнику;
 • педагогічне звання «старший учитель» - 5 працівникам;
 • педагогічне звання «вчитель-методист» - 2 працівникам.

          В 2017 році всі керівні кадри закладів освіти району завершили проходження атестації на відповідність займаній посаді.

          На засіданнях атестаційних комісій були затверджені перспективні плани-графіки проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівних кадрів на 2017-2021 роки.

         2016/2017 навчальний рік був завершальним роком п’ятирічної роботи над науково-методичною проблемою «Удосконалення методичної роботи з метою супроводу безперервного професійного зростання педагогів в умовах нового Державного стандарту»,  що  була   спрямована на підвищення професійної компетентності,  інноваційного потенціалу  педагогічних працівників, переорієнтацію їх на нову філософію освіти, удосконалення інформаційно – аналітичного  забезпечення освітнього процесу, підвищення рівня педагогічного аналізу,   результативності методичної роботи.

         КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області» знаходиться у постійному пошуку нових форм науково-методичної роботи, працює у тісному зв’язку з навчальними закладами.

         Структура методичної роботи щороку набуває якісних змін, забезпечує реалізацію вимог сьогодення, відповідає потребам педагогів, динамічно розвивається, є  доцільною та ефективною, реалізується на основі діяльності 14 районних методичних об’єднань учителів - предметників, вихователів, класних керівників,  4 постійно діючих семінарів, 3 майстер – класів,  1 школи із підвищення педагогічної майстерності, школи молодого вчителя «Діалог», шкільного бібліотекаря,  консультпунктів із актуальних науково – методичних проблем, 20 семінарів – практикумів.

Особливого значення КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області» надавав роботі з керівниками навчальних закладів. Із метою підвищення їхньої професійної компетентності, готовності до творчої діяльності структурою методичної роботи передбачено проведення:

- постійно діючих семінарів для директорів та заступників директорів із навчально – виховної роботи з проблем:

"Виховання національної свідомої особистості як шлях виховання свідомого громадянина і патріота України".

“Профілізація сільської школи в освітньому окрузі в умовах сучасної ринкової економіки”

На заняттях постійно діючих семінарів розглянуті питання щодо вдосконалення роботи з управлінської та методичної діяльності, підвищення професійної компетентності керівників і педагогів навчальних закладів. Керівники шкіл опрацювали проблеми: «Розвиток обдарованості в умовах сучасної освіти», «Формування і розвиток професійної компетентності педагога. Управлінські аспекти», «Сучасний урок – спільна творчість учителя та учня в процесі розвитку успішної особистості дитини та підготовки її до життя», «Міжпредметна інтеграція знань – шлях до формування ключових компетентностей учнів», «Реалізація завдань навчальної і виховної роботи школи І ступеня відповідно до змісту і структури предметних компетентностей в умовах завершення впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти».

Значна увага приділялася опрацюванню нормативно-правової бази, організаційно-педагогічній діяльності адміністрації щодо реалізації Державних стандартів.

Для вдосконалення професійної майстерності керівників ЗНЗ організовано роботу: семінарів-презентації «Управлінські засоби сучасного керівника ЗНЗ », «Організація контролю за якістю навчальних досягнень учнів як одна з форм виявлення обдарованих дітей», «Національно-патріотичне виховання як складова частина духовного розвитку громадянина України».

         Усі методичні заходи, що проводяться у районі, спрямовані на підвищення професійної компетентності вчителя, озброєння його новими знаннями, методами, технологіями, що дозволяють перебудувати навчально – виховний процес відповідно до нових вимог і підходів.

Форми методичної роботи з педагогічними працівниками постійно удосконалюються, оновлюються, оскільки з кожним роком зростає актуальність розв’язання таких питань, як упровадження інноваційних технологій навчання та виховання, вдосконалення змісту освіти, координації зусиль методичної служби для розвитку компетентної особистості.

         КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області» значну увагу приділяє науково – методичному супроводу реалізації Державного стандарту базової і повної загальної освіти.

         Розроблені заходи з підготовки педагогічних працівників до впровадження Державних стандартів. На сайті розміщені нормативні та інструктивно – методичні матеріали. КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області» звертає особливу увагу на підготовку керівників навчальних закладів щодо виконання стратегічних завдань управління школою: модернізацію освітнього середовища закладу освіти у зв’язку із запровадженням та реалізацією оновлених стандартів, організацію методичної та дидактичної підготовки вчителів щодо впровадження нових Державних стандартів. Роботу з педагогічними кадрами організовано з урахуванням індивідуальних запитів та потреб.

         Вивчення основних положень, випереджувальна робота з підготовки вчителів до реалізації змісту нових Державних стандартів, нових програм, науково – методичного забезпечення навчально – виховного процесу здійснювалося через систему семінарів – практикумів, засідань шкільних та районних методичних об’єднань, інструктивно – методичних нарад.

         Упродовж навчального року проведено семінари – практикуми, на яких розглянуті питання реалізації Державних стандартів.

Із метою поширення педагогічного досвіду щодо забезпечення науково-методичного супроводу підготовки вчителя до роботи за оновленими стандартами проведені майстер-класи Чадукової О.В., вчителя початкових класів, Добровольської І.П., вчителя-методиста з біології, Пахомової А.І., вчителя-методиста з фізики, Жар Г.А., вчителя першої категорії з трудового навчання  КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа.

         КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області» упродовж 2016/2017 н.р. здійснював інформаційно-методичний супровід загальноосвітніх навчальних закладів із питань профільного навчання, організації допрофільної підготовки учнів.  Надано консультації, проведено семінар – практикум для вчителів, які викладають у профільних класах, заступників директорів ЗНЗ із проблеми «Формування організаційно-функціональної системи інтелектуальної і творчої діяльності вчителів і учнів в умовах профільного навчання». Усі необхідні нормативні, методичні рекомендації розміщуються на сайті КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області.

         Аналіз допрофільної та профільної підготовки в закладах освіти показав, що в більшості з них прослідковується наступність, обґрунтованість введення профілю навчання.

         Із метою надання адресної та необхідної консультативно – методичної допомоги педагогічним працівникам, проводяться заходи щодо розповсюдження досвіду роботи творчо працюючих педагогів КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа, КЗ Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області.

         Упродовж 2016/2017 навчального року на виконання розпорядчих документів інституту післядипломної освіти, департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації взяли участь у моніторинговому дослідженні стану викладання фізики в закладах освіти.

            Вивчення районною методичною комісією стану навчально-матеріальної бази кабінетів фізики показало, що з 16 загальноосвітніх закладів Нікольського району:

- жоден кабінет не відповідає вимогам, не є сучасним кабінетом-лабораторією;

- тільки в 3-х школах кабінети фізики частково відповідають сучасним вимогам і потребують доукомплектації і удосконалення.

- у 9 школах стан кабінетів взагалі незадовільний.

   Учні 7-11 класів загальноосвітніх закладів району   повністю забезпечені підручниками (крім 10- го класу, профільний рівень-50%: КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа).

   Кабінети фізики не достатньо забезпечені наочними посібниками, довідковою літературою, сучасними   збірниками завдань для  поурочного   та підсумкового тематичного  оцінювання навчальних досягнень учнів.

   Крім того,слід відзначити,що в районі суттєво не вистачає  вчителів фізики: в 16 загальноосвітніх навчальних закладах Нікольського району  працює 14 вчителів,  3 вчителя працюють одночасно в двох школах. Серед працюючих вчителів за фахом не всі є вчителями фізики: КЗ «Бойовська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області» - Федорінова Т.М., учитель української мови та літератури; КЗ «Новокраснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Нікольської районної ради Донецької області» - Савченко В.С., учитель трудового навчання; КЗ Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області - Близнюк Л.О., учитель трудового навчання; КЗ «Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради донецької області» - Носовець К.К., учитель біології, хімії.

 КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області»  координував роботу  щодо проведення моніторингових досліджень у ЗНЗ району:

 • якості роботи з обдарованими учнями;
 • рівня ефективності здійснення науково-методичної роботи.

         У районі було проведено науково-практичну конференцію школярів з фізики серед учнів 7-11 класів «Наукова дискусія сучасних школярів: Внесок українських вчених-фізиків у світову науку».

Моніторинг рівня ефективності науково-методичної роботи свідчить, що підвищення професійної майстерності вчителів у більшості закладів освіти району забезпечується відповідною внутрішкільної організацією методичної роботи, що здійснюється з урахуванням особистих запитів та інтересів педагогів, так і з урахуванням сучасних освітніх тенденцій у педагогіці.

         В умовах модернізації освіти основою діяльності методичної служби є інноваційні пошуки, забезпечення інноваційних процесів, формування готовності педагогічних кадрів до інноваційної діяльності.

         У планах роботи районних методичних об’єднань реалізується комплекс заходів та нових форм щодо підвищення теоретичного та методичного рівня педагогічних працівників у плані впровадження реалізації Державних стандартів та  інноваційних технологій.

         Педагоги району поступово впроваджують елементи технологій, серед яких можна виділити особистісно-орієнтовані технології навчання та виховання, технології розвивального навчання, проектну технологію, інформаційні, здоров’язберігаючі, інтерактивні технології навчання, розвиток критичного мислення, трансформацію педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в практику роботи ЗНЗ

         Значно покращилася у минулому навчальному році система інформування громадськості щодо діяльності закладів освіти.

         У всіх школах діють сайти, матеріали розміщуються у засобах масової інформації. Частина  закладів практикує випуски відеоновин (КЗ  «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 імені  Якименка А.Д.» опорна школа, КЗ  «Касянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», КЗ «Малинівський НВК», КЗ «Зеленоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»), шкільних газет (КЗ Нікольська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області), розміщує «шкільне відео» (КЗ «Кальчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», КЗ «Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області», КЗ «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»).

         Упровадження інноваційних форм діяльності сприяє підвищенню рівня викладання предметів, професійної компетентності педагогів, сформованості життєвих компетентностей та позитивного іміджу як випускників, так і навчальних закладів у цілому.

         Забезпечено роботу опорних закладів освіти з проблем:

-- КЗ «Новокраснівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» - «Створення умов для рівного доступу учнів до якісної освіти».

-  КЗ «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» -  «Реалізація здоров’язберігаючої функції освітнього закладу».

На їхній базі проходять семінари – практикуми, майстер – класи, в ході яких педагоги району мають змогу відвідати уроки, виховні заходи, взяти участь у методичних заходах, ознайомитися із досвідом роботи педагогічних колективів, окремих педагогів.

Зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у фахових конкурсах, одним із найпрестижніших  є конкурс «Учитель року». КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області» забезпечував організаційно – методичний супровід  участі педагогів у конкурсі. У минулому навчальному році переможцями районного туру стали Коломоєць Олена Миколаївна, учитель біології КЗ  « Республіканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»; Носенко Людмила Георгіївна, учитель початкових класів Нікольської гімназії Софія з загальноосвітньою школою І ступеню №2 Нікольської районної ради Донецької області; Скриль Людмила Миколаївна, учитель початкових класів Нікольської гімназії Софія з загальноосвітньою школою І ступеню №2 Нікольської районної ради Донецької області.

Лауреатами:

Котляр Алла Вікторівна

учитель початкових класів КЗ «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»

Чадукова Оксана Вікторівна

учитель початкових класів КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа.

Татар Оксана Вікторівна

учитель початкових класів КЗ «Малоянисольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені В.В.Балабана Нікольської районної ради Донецької області»

Кузьменко Ірина Миколаївна

учитель інформатики КЗ «Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області».

 

Фогт Інна Миколаївна

учитель  інформатики КЗ «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»

Давшан Аліна Федорівна

учитель інформатики КЗ «Нікольськпа загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа

Вільчевська Ольга Володимирівна

учитель біології Нікольської гімназії Софія з загальноосвітньою школою І ступеню №2 Нікольської районної ради Донецької області

Самойлік Олена Вікторівна  

учитель біології КЗ «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»

Євставф'єва Олена Віталіївна

учитель біології КЗ «Темрюцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»

Барановська Інна Борисівна

учитель музики КЗ «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області»

Джосан Вікторія Миколаївна

учитель музики КЗ «Нікольськпа загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа

 

          В обласному  конкурсі на кращу розробку навчального Е-контенту для дистанційної школи - 2017 лауреат  Скриль Людмила Миколаївна,  номінація «Алгебра»,учасники  Пінько Раїса Василівна,  номінація «Математика». Біряк Світлана Іванівна,  номінація «Хімія», вчителі Нікольської гімназії Софія з загальноосвітньою школою І ступеню №2 Нікольської районної ради Донецької області.

Сертифікат учасника обласної Web-вітрини «Інновації у роботі з першокласниками» у номінації «Краща презентація «Інновації у роботі з першокласниками» отримали  Кочубей Олена Олексіївна, Нікольська гімназія "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області; Тесля Раїса Георгіївна, КЗ "Зорянська загальноосвітня школа I - III ступенів Нікольської районної ради Донецької області". В номінації «Відео-огляд «Інновації у роботі з першокласниками на уроках» - Загребельна Наталя Петрівна, Шаповалова Тетяна Григорівна , КЗ "Бойовська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області".

Учителі російської мови і літератури в обласному етапі інтернет-конкурсу літературно-мистецької та педагогічної медіатворчості  «Створи шедевр» : Скрипко Л.А. ( КЗ «Малинівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад» Нікольської районної ради донецької області») - отримала диплом І ступеня в номінації «Методичні новації: Веб-квест учителя»; Ворожеєва З. О., Нижниковська С. І., Степанченко Є. М. - диплом ІІ ступеня за збірку авторських розробок уроків із російської мови та інтегрованого курсу «Література» «Педагогічна мозаїка» та за збірку авторських розробок позакласних заходів «Калейдоскоп позакласних заходів» у номінації «Методичні новації» (Нікольська гімназія "Софія" з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області).

Наявний позитивний досвід окремих педагогів і шкіл розповсюджується через систему районних семінарів, засідань шкільних та районних методичних об’єднань, сайти освітніх установ, публікацій на різних рівнях. Творчі вчителі району поширюють досвід роботи через видання матеріалів у науково-методичних журналах видавничої груп «Основа», всеукраїнських газетах для вчителів «Шкільний світ», розміщення на сайтах «Учительський журнал on-line», «Методичний портал», форумі педагогічних ідей «Урок».

         Найбільше публікацій у   педагогічних працівників Нікольської гімназії «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області, КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа.

         КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області»   проводив активну роботу щодо залучення освітян до участі в різних формах методичної роботи, представницьких  заходах як на районному, так і на обласному  рівнях.

         Педагоги району були активними учасниками:

 • Капуста А.В. – учитель української мови та літератури – лауреат районного етапу конкурсу «Шукай краси, добра шукай!» у номінації «Проби пера педагогів Донеччини» «Як много важить слово» (за творчістю І.Я.Франка).
 • Чуб С.І. (учитель російської мови та інтегрованого курсу «Література»), Масюта Л.В. (учитель зарубіжної літератури) – переможці районного етапу та учасники обласного етапу  інтернет – конкурсу літературно – мистецької та педагогічної медіа творчості «Створи шедевр» у номінації «Методичні новації: розробка навчального Е - контенту».
 • Самохіна Ю.М., учитель початкових класів -  учасниця обласного конкурсу Web – вітрина «Інновації в роботі з першокласниками». Тема її роботи «Арт – терапія як метод розкриття творчих здібностей учнів в системі здоров`язберігаючих технологій».
 • Старовойт Л.А., учитель початкових класів, учасниця  зональної педагогічної майстерні «Науково – педагогічний супровід розвитку особистості в освітньому просторі: якісна освіта та її психологічна підтримка», учасниця обласної палітри «Психолого – педагогічний супровід виховання та розвитку особистості: інновації в практику».
 • Біткіне Г.М., учитель української мови та літератури – учасниця віртуальної авторської майстерні Сітькової І. М., учителя Часовоярської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 на тему «Інтеграція елементів українознавства на уроках української мови та літератури як засіб виховання свідомого патріота України» - учителі КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д. Нікольської районної ради Донецької області» опорна школа.
 • І місце Луженцова М.Г.,(КЗ «Нікольська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д.»опорна школа), Шевелєва В.О.,  (Нікольська гімназія «Софія»), Броднюк О.М. (КЗ «Республіканська ЗОШ») в  районному конкурсі молодих спеціалістів «Сучасній школі – новий учитель» ІІ місце -  Німченко І.С.( КЗ «Новокраснівська ЗОШ»), ІІІ місце – Волоніц А.Г. (КЗ «Касянівська ЗОШ»).
 • WEB-вітрина: «Інновації у роботі з першокласниками» (Тесля Р.Г.); «Нова початкова школа: від теорії до практики (Мільтих Г.С.); «Путівник здоров’я: новітні тенденції проведення уроків «Основ здоров’я в середній школі» (Ченгал М.С.); «Віртуальна виставка «Феєрія знахідок» (Ніколайцева Т.М.), робота якої посіла почесне III місце. Вчитель-методист Тесля Р.Г. презентувала свій майстер-клас «Екологічна стежина» на зональній педагогічній майстерні у м.Маріуполь – учителі КЗ «Зорянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької області».
 • Федорінова Т.М., Москалюк Р.Д. (КЗ «Бойовська ЗОШ»), Фефелова З.П. (КЗ «Македонівська ЗОШ»), Чехар Н.П (КЗ «Кальуцицька ЗОШ»), Нічипорук Н.П., Аріх А.М. (КЗ «Кременівська ЗОШ імені братів Зосіма»), Бідненко К.П.(КЗ «Темрюцька ЗОШ»), Шевелєва В.О., Біряк С.І (Нікольська гімназія «Софія») - представили відео огляд та презентації на Веб-вітрину «Формування здоров’язбережувальних компетентностей на уроках «Основи здоров’я».
 • Всеукраїнський науково-практичний електронний форум “Варіативні моделі розвитку сільських загальноосвітніх закладів: тенденції, орієнтири, пошуки”. Стаття «Модель впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій в освіту гімназії». Автори Швечикова В.В., Ворожеєва З.О.,Скриль Л.М.
 •  Обласна Web - вітрина «Поруч з генієм». Презентація «Система роботи з обдарованими дітьми». Автор  Гризодуб О.Л.
 • Участь у обласній Web – вітрині «Інновації у роботі з першокласниками» (вчителі Кочубей О.О. , Аксьонова І.В.).
 •  Участь у обласному конкурсі краєзнавчих учнівських досліджень «Моє село -  на долоні», присвяченого 85-річчю з дня заснування Донецької області (вчитель Подгорна Т.О.) - вчителі Нікольської гімназії «Софія» з загальноосвітньою школою І ступеня №2 Нікольської районної ради Донецької області
 • Ушмодіна В.М. (Нікольська гімназія «Софія»), Старовойт Л.М.( КЗ «Нікольська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д.»опорна школа), Тристан В.В. (КЗ «Малинівський НВК»), Герук Н.Л.(КЗ «Республіканська ЗОШ»), Пасічник О.В.(КЗ Кальчицький ясла-садок) - взяли участь в  обласній палітрі інновацій м. Волноваха.

.- обласному технопарку для вчителів іноземних мов, мов національних меншин, зарубіжної літератури, інтегрованого курсу «Література» в м. Маріуполь.

- зональній педагогічній майстерні «Науково-методичний супровід розвитку особистості
в освітньому просторі: якісна освіта та її психологічна підтримка» в м. Маріуполь -Тесля Р. Г. ( КЗ «Зорянська ЗОШ»), Крефт М. І.(КЗ « Зеленоярська ЗОШ»,Старовойт Л. А.,( КЗ «Нікольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені  Якименко А.Д.» опорна школа).

- виступ директора КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області» в обласній освітянській толоці «Нова українська школа».

Підвищенню інформаційної компетентності педагогів, ефективності  впровадження хмарних технологій у навчально –виховний процес   у районі впродовж року активно сприяли методичні заходи:

 •  семінар для керівників ЗНЗ та ДНЗ з проблем:  «Впровадження  «Internet-, веб- та медіаосвітніх технологій в управлінській діяльності керівника »;

- семінар для  учителів, які викладають інформатику  з проблеми: «Викладання предмету «Інформатика»  за новим Державним стандартом початкової загальної освіти»;

- педагогічна майстерня для вчителів суспільствознавчих дисциплін з проблеми: ««Впровадження інноваційних технологій, освоєння та використання нововведень як вищий ступінь педагогічної творчості»;

- семінар-практикум для вчителів біології та хімії з проблеми «Сучасні інноваційні технології як найбільш ефективні засоби формування життєвих компетентностей учнів на уроках»;

-  педагогічна майстерня для вчителів географії, які викладають за новим Державним стандартом з проблеми: «Технологічні підходи у викладанні шкільного курсу географії та економіки в контексті  трансформаційних змін середньої освіти»;

 • дефіле ІКТ вчителів початкових класів з теми «Мультимедіят в початковій школі»;

- семінар-практикум для вчителів української мови та літератури з теми «Удосконалення сучасного уроку на основі іпроваадження інноваційних педагогічних технологій»

- нарада для керівників ЗНЗ  з питань  організації та проведення дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах району.

  Серед найпоширеніших також були індивідуальні консультації безпосередньо в школах, творчі зустрічі, моделювання уроків, виховних заходів, творчі звіти вчителів, презентації методичних об'єднань.

         Маючи навики роботи з комп’ютерною технікою, вчителі ЗНЗ району  опановують  Веб 2.0, Веб-квест, створюють власні блоги, сайти . Частіше почали друкуватися в Он-лайн журналах, брати участь в Інтернет-конференціях, конкурсах, залучати до участі в Інтернет – конкурсах, олімпіадах учнів школи.

         Найактивнішими учасниками Інтернет-конференцій були педагоги Нікольської гімназії «Софія» Нікольскької районної ради Донецької області. Спостерігається динаміка зростання кількості інтернет-ресурсів педагогів, що свідчить про підвищення рівня інформаційної компетентності вчителів.

Для виявлення, поширення, впровадження в навчально – виховний процес прогресивних форм і методів навчання, стимулювання інтересу педагогів та учнів до оволодіння сучасними інформаційними технологіями у районі проводяться різноманітні заходи: семінари, навчання, тренінги,  олімпіади, фестивалі, конкурси.

Однак, як свідчать дані аналізу, в організації діяльності КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області» мають місце невикористані резерви.

         Потребує покращення організація роботи щодо удосконалення науково – дослідницької та експериментальної роботи педколективів та окремих педпрацівників, їх участі у професійних конкурсах.

Потребують удосконалення планування роботи окремих шкіл, шкільних методичних структур, використання ІКТ в управлінській діяльності та навчально – виховному процесі, рівень науковості методичної роботи та інформаційно-консультаційної діяльності, спрямованої на підвищення якості освіти та розвиток професійної компетентності педагогічних працівників.

Результати ЗНО, ДПА, свідчать про недостатній вплив науково-методичної роботи на рівень навчальних досягнень учнів та сформованість основних компетентностей.

         У  новому 2017/2018 навчальному році. КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області» розпочинає роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання з метою формування життєво компетентної особистості в умовах євроінтеграції»

Діяльність КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області» упродовж 2017/2018 навчального року буде спрямована на реалізацію таких пріоритетних завдань:

 • спрямування діяльності КЗ «Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області» , ЗНЗ, ДНЗ,на створення сприятливих умов для розвитку професійної компетентності педагогів шляхом оновлення змісту, форм і методів роботи у процесі реалізації науково-методичної проблеми району та проблем закладів освіти;

         - формування сучасного науково-методичного освітнього простору в умовах децентралізації;

         - науково - методичного супроводу реалізації Державних стандартів, навчальних програм із метою підвищення рівня професійної компетентності вчителів;

         - удосконалення роботи методичних об’єднань учителів початкових класів та вчителів – предметників у зв’язку із затвердженням оновлених програм та запровадженням компетентнісного підходу до навчання;

         - удосконалення науково-методичного забезпечення організації виховної роботи національного та військово-патріотичного виховання;

         - сприяння підвищенню професійного рівня педагогічних працівників, зокрема керівників та вчителів опорного закладу, вчителів початкових класів та педпрацівників, які працюють із учнями з особливими освітніми проблемами, шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації в інституті післядипломної педагогічної освіти;

         - активізацію роботи щодо включення методистів, педагогічних колективів, керівників шкіл, вчителів у пошукову, експериментально – дослідницьку діяльність, реалізацію їх творчого потенціалу, більш широкого висвітлення досвіду, творчих знахідок освітян району у фахових виданнях;

 - розвиток єдиного освітньо-інформаційного простору району, застосування хмарних технологій у діяльності закладів освіти;

         - забезпечення психологічного супроводу навчально –виховного процесу й методичної роботи в навчальних закладах; упровадження інклюзивної освіти;

         - упровадження моніторингових процедур у навчально-виховний процес і методичну роботу з метою глибокого аналізу, порівняння, прийняття управлінських рішень щодо підвищення якості освіти;

         - удосконалення форм мережевої співпраці в організації освітньої комунікації через сайт, чат, віртуальні форми науково - методичної роботи;

         - удосконалення системи виявлення, вивчення, узагальнення та науково - методичного супроводу впровадження педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій;

         -  систематизацію роботи в закладах освіти щодо практичної реалізації наступності у навчанні вихованців ДНЗ та першокласників, учнів початкової школи під час переходу їх в основну школу і з основної у старшу;

         - створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей та надання їм підтримки в розвитку творчого потенціалу, їхній самореалізації і постійному духовному самовдосконаленні;

         - забезпечення організаційно-методичного супроводу зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації у 2018 році;

         - здійснення бібліотечно – інформаційного забезпечення працівників галузі освіти.